ราคาล่าสุด
ERW

-0.30

7.30

-3.95%

วันก่อนหน้า-เปิด 7.60 - 7.55

สูงสุด - ต่ำสุด 7.65 - 7.25

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.00 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.30/126,800

ปริมาณ (หุ้น) 4,350,100

มูลค่า ('000 บาท) 32,221

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 7.35/82,000

ปรับปรุงล่าสุด: 22 Jun 2018 16:38


 

Chart Type