ราคาล่าสุด
ERW

+0.05

8.20

0.61%

วันก่อนหน้า-เปิด 8.15 - 8.25

สูงสุด - ต่ำสุด 8.25 - 8.15

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.40 - 8.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.15/5,394,900

ปริมาณ (หุ้น) 8,019,200

มูลค่า ('000 บาท) 65,613

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 8.20/2,069,800

ปรับปรุงล่าสุด: 12 Dec 2017 16:36


 

Chart Type