ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

6.60

-0.75%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.65 - 6.65

สูงสุด - ต่ำสุด 6.70 - 6.45

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 6.00 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.55/223,300

ปริมาณ (หุ้น) 6,756,100

มูลค่า ('000 บาท) 44,069

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.60/137,000

ปรับปรุงล่าสุด: 14 Dec 2018 16:35


 

Chart Type