ราคาล่าสุด
ERW

+0.40

6.20

6.90%

วันก่อนหน้า-เปิด 5.80 - 5.90

สูงสุด - ต่ำสุด 6.20 - 5.90

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 3.92 - 6.20

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.15/166,100

ปริมาณ (หุ้น) 22,929,900

มูลค่า ('000 บาท) 139,205

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.20/1,506,000

ปรับปรุงล่าสุด: 19 Sep 2017 16:35


 

Chart Type